<< กลับหน้าแรก
อันตรายจากการสักเจาะ
 ขณะนี้วัยรุ่นนิยมแฟชั่นสักและเจาะตามร่างกายกันมาก โดยเฉพาะขณะนี้เกิดกระแสนิยมสักรูปมังกรเพื่อฉลอง
สหัสวรรษใหม่ ซึ่งหากเครื่องมือไม่สะอาดพอ อาจมีอันตรายต่อชีวิตได้

     เคยมีรายงานวัยรุ่นไปเจาะจมูกและเชื้อแบคทีเรียจากช่องจมูกซึ่งเป็นบริเวณที่สกปรกมาก ลอยไปติดที่ลิ้นหัวใจทำให้ลิ้นหัวใจอักเสบและต่อมาก้อนเลือดและเชื้อโรคได้ไปอุดตันเส้นเลือด ในสมอง ทำให้เกิดฝีในสมองและมีอาการแขนขาอ่อนแรง สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคโลหิตออกไม่หยุดที่เรียกว่า ฮีโมฟีเลีย โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคผิวหนังแพ้และพุพองได้ง่าย ผู้ที่มีประวัติแพ้เครื่องประดับคือ แพ้โลหะนิกเกิล หรือผู้ที่เกิดแผลเป็นนูนโตที่เรียกว่า คีลอยด์ได้ง่าย เหล่านี้ควรงดเว้นการสักและการเจาะ นอกจากนั้น การสักและการเจาะหากใช้เครื่องมือที่ไม่สะอาด อาจเกิดติดเชื้อโรคได้เช่น เชื้อแบคทีเรียทำให้เป็นฝีหนอง , โรคบาดทะยัก, ไวรัสตับอักเสบ, วัณโรคผิวหนัง, ซิฟิลิส แม้กระทั่งโรคเอดส์ได้ พบว่าเข็มที่เผาไฟจนแดงก็ฆ่าเชื้อไวรัสตับอักเสบไม่ได้ ขณะนี้พบว่าคนไทย นับ 6 ล้านคน ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งอาจนำไปสู่โรคตับแข็ง และเป็นมะเร็งของตับในที่สุด การติดต่อไวรัสตับอักเสบชนิดบีนั้นมี 3 ทางที่สำคัญคือ

      1. ทางเลือด โดยการใช้เข็มร่วมกัน เช่น การสัก
          การเจาะหู การเสพยา
      2. ทางเพศสัมพันธ์
      3. จากมารดาสู่ทารก

        การสักไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่มีมานานนับ 4,000 ปี โดยที่เดิมเป็นการสักแสดงความเชื่อ ต่อมาเป็นการสักเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของกลุ่ม แต่ปัจจุบ้นเป็นการสักตามสมัยนิยมซึ่งจัดว่าน่าเป็นห่วงมากเพราะแฟชั่นนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ได้ตลอดเวลา ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือเรื่องการสักคิ้วถาวร ที่เมื่อ 3 - 4 ปีก่อนนิยมกันมาก แต่ปัจจุบันเริ่มเบื่อและต้องหันมาลบคิ้วกันแทน พบเสมอว่าผู้ที่ไปรับการสักการเจาะเมื่อยัง เป็นวัยรุ่นต่อมามีอายุมากขึ้นหรือต้องการไปสมัครงานก็ต้องหัน มาลบรอยสัก หรือเย็บปิดรอยเจาะกัน การลบรอยสักนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าการสักเองหลายเท่านัก และมักมีแผลเป็นหลังลบรอยสัก นอกจากนั้น บางคนแพ้เม็ดสีที่ใช้สัก เช่น สีแดง สีเขียว อาจเกิดผื่นบวมแดง คัน เป็นก้อนตะปุ่มตะป่ำ

        นอกจากจะเกิดอันตรายได้ สังคมส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยอมรับ วัยรุ่นหญิงบางคนไปสักที่ข้อมือ ต่อมาเกิดความอายต้องใส่นาฬิกาบังไว้ ที่สำคัญคือเมื่อแฟชั่นเปลี่ยนไปตัวเองก็จะเบื่อ ในกรณีของการสักนั้นอาจใช้รูปลอกติดแทนก็ได้ซึ่งอาจอยู่ได้นานถึง 7 วัน หรือใช้การเพ้นท์ส ีแทนการสัก ส่วนในกรณีการเจาะอาจใช้ต่างหูวงแหวนชนิดหนีบหรือต่างหูแม่เหล็กแทนก็ได้ สำหรับผู้ที่ต้องการเจาะหูต้องแน่ใจในความสะอาดของเครื่องมือ ถ้าใช้ต่างหูที่ทำด้วยเงินสเตอริงหรือสเตนเลส สตีล จะลดอาการแพ้ลงได้ ต่างหูโลหะทั่วไป ทองขาว และเงินเยอรมัน มีส่วนผสมของนิกเกิลซึ่งทำให้แพ้ได้ครับ

( ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร "BOSS" 1/5/43)