สถานที่ตั้ง
ห้องตรวจ
ตารางแพทย์
      << กลับหน้าแรก

คลินิกนครหลวงยินดีต้อนรับ
ผู้ที่รักความสวย ความงามทุกๆท่าน ด้วยเครื่องมือ
ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แพทย์อเมริกันบอร์ดสาขาโรคผิวหนังและ
ภูมิแพ้ผิวหนัง
แพทย์วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง ของแพทยสภา
 
 
 

ห้องตรวจชาย และ ห้องตรวจหญิงแยกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี

สถานที่สะอาด สะอ้าน เครื่องมือทันสมัย ปลอดภัย