สถานที่ตั้ง
ห้องตรวจ
ตารางแพทย์

   << กลับหน้าแรกวัน
เวลาตรวจ
แพทย์

วันอาทิตย์
09.00 - 14.00 น. แพทย์ I

วันพุธ
09.00 - 21.00 น.
แพทย์ I

วันพฤหัสบดี
09.00 - 21.00 น. แพทย์ I

วันศุกร์
16.00 - 21.00 น. แพทย์ I

วันเสาร์
09.00 - 14.00 น. แพทย์ I

โทรศัพท์สอบถามว่าแพทย์ออกตรวจแน่นอนหรือไม่
ติดต่อสอบถามและนัดเวลาแพทย์ตรวจได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-744-1044 และ 0-769-5760 มือถือ 01-817-9968

แพทย์ I   = นพ.ประวิตร พิศาลบุตร

วุฒิบัตรอเมริกันบอร์ดโรคผิวหนัง
วุฒิบัตรอเมริกันบอร์ดโรคภูมิแพ้ผิวหนัง